Banner top Til forsiden Econa

Utgivelsesplan

Magma utgivelser 2016

  • Regnskap og skatt (02. februar)         
  • Norsk organisasjons- og ledelsesforskning gjennom tidene (15. mars)           
  • Den norske arbeidskraftreserven (10. mai)             
  • Kriseledelse (21. juni)       
  • Styrearbeid (23. august)       
  • Folkefinansiering (04. oktober)            
  • Innovasjon (02. november)         
  • Markedsføring (12. desember)
Med forbehold om endringer.© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS